Pejzaż Lokalny

Zapraszamy na finisaż wystawy Aleksandra Roszkowskiego "Pejzaż lokalny" w Desa Unicum

fot. dzięki uprzejmości DESA Unicum

Wystawa prezentuje 21 obrazów Aleksandra Roszkowskiego pochodzących z różnych okresów jego bogatej twórczości, począwszy od pejzaży tworzonych jeszcze w latach 90., charakteryzujących się delikatną paletą barwną, poprzez impresje z dalekich podróży, aż po najnowsze prace, powstałe w pracowni na Suwalszczyźnie, które nie były jeszcze pokazywane na żadnej wystawie.


fot. dzięki uprzejmości DESA Unicum


Tytuł wystawy „Pejzaż lokalny” zwraca uwagę na to ważne źródło inspiracji artysty, któremu przegląda się z wnikliwością począwszy jeszcze od lat studenckich. W najnowszym cyklu artysta zrezygnował ze stosowania bieli, która wpływała na charakterystyczną kolorystykę jego wcześniejszych prac, nadając im świetlistości i lekkości. W ostatnich miesiącach artysta zaczął eksperymenty z regularnie skomponowanym motywem oraz z czystymi barwami, w tym także z czernią, która w tak dominującej proporcji od dawna nie gościła na jego pracach. Gra zaskakującymi zestawieniami kolorystycznymi wielkoformatowych prac kontrastuje z wyciszonym charakterem mniejszych płócien oraz poliptykiem również z 2018 roku. Roszkowski przyznawał, że po okresie wzmożonych prac, w których nawarstwiał warstwy czerni tworząc misterną fakturę potrzebował wytchnienia w postaci zmiany kolorystyki, gdzie kontrasty będą mógłby ustąpić subtelnemu operowaniu niuansami w sposobie kładzenia farby, jak i w doborze jej odcienia.


Zaprezentowane prace, w różnych formatach i stylistykach ukazują w jak w różnorodny sposób można podejmować temat pejzażu, począwszy od realistycznego po całkowicie abstrakcyjny, od uchwycenia przyjaznego i cieplejszego oblicza przyrody po prezentacje grozę i potęgę natury. To,  co charakteryzuje twórczość Aleksandra Roszkowskiego to nieprzemijająca ciekawość i wewnętrzna potrzeba eksperymentowania i odkrywania coraz to nowszych możliwości stojących przed tak zdawałoby się ugruntowanym już gatunkiem sztuki, ale także malarstwa jako takiego. Pejzaże Roszkowskiego są świadectwem wrażliwości oraz, jak sam określił artysta, „sentymentalizmu”, który jest także siłą napędową jego twórczości. Płótna, niczym kartki w pamiętniku, są zapisem ulotnych wrażeń i wspomnień, chwil zachwytu, zabezpieczającymi je przed niedoskonałościami ludzkiej pamięci i upływającym czasem.


Lokalność może być odczytywana jako najbliższe otoczenie i przejawia się w najczęściej powtarzanych motywach dróg pokonywanych w codziennych wędrówkach, łąk, pagórków otaczających pracownię na Suwalszczyźnie, piaskowych wałów naniesionych latami przez nurt Wisły, przepływającej przez Warszawę, miasto z którym Roszkowski związany jest od urodzin.

Z pojęciem „lokalności” wiąże się także specyfika regionu, zmiennego w zależności od jego warunków pogodowych, wpływu pór roku, które wychwytuje wrażliwe oko artysty, który niczym wrażliwy instrument rejestruje na swych pracach wilgotność powietrza, niepowtarzalne światło, czy nawet temperaturę powietrza.

Artysta wielokrotnie podejmował próby uchwycenia tej różnorodności także poza granicami rodzimego kraju. Obok pół usłanych kwiatami rumianku w porze letniej, pagórkami przyprószonymi śniegiem artysta stara się najwierniej oddać impresje rozgwieżdżonego nieba rozciągającego się nad ocenami opływającymi Islandię i Grenlandię, oblicze iskrzącego lodowca oraz wschód słońca rozciągającego się nad horyzontem.

Balansowanie między żywiołowością kontrastów oraz skupieniem i umiarem, podobnie jak nasycanie obrazów rozmaitymi nastrojami jawi się jako cecha charakteru malarza i nieodłączny element jego malarstwa, które niezmiennie jawi się jako afirmacja rzeczywistości ze wszystkimi jej aspektami, takimi jak przemijalność, poczucie zagrożenia i zagubienia.


#Roszkowski #Malarstwo #Pejzaż