Aleksander Roszkowski. Malarstwo


Zapraszamy na wystawę prac Aleksandra Roszkowskiego w BWA Olsztyn.


Wernisaż: 31 stycznia (czwartek), godz. 18:00

31 stycznia - 3 marca, sala główna 

KURATOR: Marcin Bienenda

“(...) Obrazy nie powstaną za pomocą z góry założonej wizji świata, tylko dzięki rzetelnej, czułej i wnikliwej obserwacji oraz autentycznej fascynacji”.

Do 3 marca w BWA Olsztyn można było oglądać wystawę malarstwa Aleksandra Roszkowskiego. Ekspozycja nie miała charakteru chronologicznego, jednak w istotny sposób zwracała uwagę na ewolucję malarskich zainteresowań artysty: od figuratywnych przedstawień po kompozycje abstrakcyjne, które według słów samego artysty, stanowią „efekt mariażu pamięci z kreacją”.W osobnej sali zaprezentowano prace z lat 80. i 90., zdominowane przez monumentalne ludzkie sylwetki, których dramatyczne układy nawiązują do antycznych i renesansowych wzorców czy scen rozstrzeliwań autorstwa Goi oraz Wróblewskiego.


Od kilkunastu lat Roszkowski konsekwentnie eksploruje możliwości zarówno malarskiego warsztatu, jak i konwencji abstrakcyjnych. W jego przypadku termin „niefiguratywność” wymaga jednak doprecyzowania. Prace z końca lat 90. oraz te najnowsze o bogatej, organicznej fakturze, powstałe w zeszłym roku w suwalskiej pracowni, zawsze stanowią pokłosie kontaktu z naturą. Płótna Roszkowskiego, pozornie zasadzające się na wykorzystaniu form geometrycznych oraz eksperymentowaniu z kolorystycznymi zestawieniami i niuansami fakturalnymi, zawsze podszyte są obserwacją konkretnych miejsc, jak również wewnętrznego świata emocji i wzruszeń.


#Roszkowski #Wystawa #BWA Olsztyn #Malarstwo #Figuracja #lata 80